Vijesti

Osobe s intelektualnim poteškoćama koje žive u “Organiziranom stanovanju”  Udruge za promicanje inkluzije u Osijeku inicijatori su projekta “Prijatelj prijatelju”, u sklopu kojega svojim jednostavnim i slikovitim pristupom nastoje educirati svoje prijatelje, također korisnike iste organizacije.

U lipnju 2009. godine dvoje su korisnika, Kristina Tekmetarović i Stjepan Gulić, održali predavanje u radionici Udruge za promicanje inkluzije svojim prijateljima i osobama koji im pomažu u svakodnevnom životu na temu „Konvencija o pravima osoba s invaliditetom“, i tako  ih upoznali sa sadržajem važnog dokumenta koji govori o ljudskim pravima.

Ovaj cijeli projekt su izradili isključivo osobe sa intelektualnim poteškoćama i na taj način su dokazali da mogu postići mnogo toga, ako im se pruži prilika.

Hvala im na tome!

Prijatelj prijatelju

Prijatelj prijatelju 2

Anketa

Jeste li upoznati s pojmom "samozastupanje"?

Rezultati

Loading ... Loading ...

Hrvatska

Svijet

Oznake